nm10

Audyt

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL oferuje świadczenie usług audytu w zakresie oceny realizacji poszczególnych procesów w danej jednostce, identyfikacji ryzyk z nimi związanych, oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej. Przeprowadzamy kontrole działalności firmy w zleconych obszarach.

Naszym celem jest poprzez niezależny i obiektywny audyt wsparcie kierownictwa w procesie zarządzania i podejmowania decyzji. W ramach usługi audytu oferujemy sporządzanie na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka rocznych planów audytu, realizację zadań audytowych oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planów. Oferujemy przeprowadzenie audytu projektu zarówno finansowanego ze środków zagranicznych, jak i krajowych.