nm10

Controlling

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL pomaga w przygotowaniu profesjonalnych i nowoczesnych koncepcji: organizacji komórek controllingu, optymalizacji procesu budżetowania i monitorowania realizacji planu, strategii rozwoju controllingu i budowania partnerstwa finansowo-biznesowego oraz ustrukturyzowania informacji zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnych raportów zarządczych według międzynarodowych standardów i zasad wizualizacji informacji dla decydentów. Nasze rozwiązania w zakresie planowania finansowego pozwalają wspomóc te działania w każdej organizacji poprzez możliwość elastycznego zamodelowania każdego typu procesów. Istotą kreowanych przez nas rozwiązań jest integracja procesów na każdym poziomie organizacyjnym i połączenie ze sobą planów finansowych z operacyjnymi i strategicznymi. Aktualnie procesy planowania w przedsiębiorstwach stają się coraz bardziej złożone obejmując coraz większą szczegółowość, liczbę wskaźników i dalszą perspektywę czasową. Zastosowanie w tym zakresie standardowych narzędzi takich jak arkusze kalkulacyjne czy funkcjonalności systemów finansowo-księgowych stało się już dawno nie niewystarczające.

Proponowane przez firmę ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL rozwiązania opierają się na wiodących technikach z zakresu controllingu wdrożonych w tysiącach organizacji na całym świecie i pozwalają w szczególności na: wielokrotne skrócenie czasu obsługi planowania, odciążenie kadry menedżerskiej, zwiększenie precyzji planowania oraz eliminację błędów.