nm10

Copywritting

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL oferuje ponadstandardowe usługi w zakresie copywritingu, czyli kreatywnego pisania tekstów na wszystkich możliwych płaszczyznach. Znamienne w tym sformułowaniu jest wyrażenie „kreatywne”, które uznać można za budowanie przekazu tekstowego w sposób twórczy, oryginalny, pozwalający na nadanie mu niezbędnej w działaniach marketingowych inwencji i atrakcyjności. Wyrażenie „teksty marketingowe” odnosi się zaś do wszelkich słownych form przekazów promocyjno-reklamowych, a zwłaszcza: tytułów, nagłówków, sloganów, treści ofert handlowych (w postaci ulotek, broszur, folderów, katalogów, prezentacji multimedialnych, stron internetowych i temu podobnych) czy scenariuszy spotów reklamowych. Copywriting znajduje również szerokie zastosowanie w procesach tworzenia nowych nazw produktów, przedsiębiorstw i innych pojawiających się po raz pierwszy elementów rzeczywistości.

Działania firmy ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL w zakresie stworzenia skutecznego sprzedażowo i idealnego przekazowo tekstu zawierają się w następujących elementach: przemawiamy korzyściami i wywołujemy żądzę posiadania; w swych tekstach jesteśmy empatyczni wobec klienta; tworzymy teksty (przekazy) unikalne; piszemy kontekstowo; oszczędnie gospodarujemy w naszych tekstach słowami i piszemy konkretnie; nasz copywriting to malowanie obrazów słowami; piszemy adekwatnie do poziomu odbiorcy; unikamy szablonowości, bo mamy swój unikalny styl, dla każdego Klienta inny.
Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL wychodzi z założenia, że przykładanie jednej miary do wszystkich może przynieść skutki odmienne od oczekiwanych. Dlatego w każdym biznesie, jakkolwiek warto korzystać z doświadczeń innych, trzeba poszukiwać własnych rozwiązań, mówić własnym językiem i pracować nad własnym stylem.

Drogi Kliencie, skorzystaj z naszych doświadczeń w zakresie usług copywritingu.