nm10

DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL w zakresie prowadzonej działalności oferuje usługi doradztwa podatkowego i gospodarczego obejmujące pełen zakres świadczeń dla osób zamożnych i firm, które są nie tylko na etapie powstawania, ale także dla podmiotów już istniejących na rynku.

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL zajmuje się rejestracją nowych przedsiębiorstw, kompleksową obsługą procesu powstawania przedsiębiorstwa, udzielaniem pomocy w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych oraz doradztwem związanym z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej osób zamożnych i firm. W zakres świadczonych usług wchodzą zarówno czynności prawnicze, jak i przygotowanie odpowiednich procedur doradczych czy założeń biznesowych oraz przeprowadzanie niezbędnych analiz i badań rynku, na którym firma zamierza działać. Świadczone usługi obejmują ponadto doradztwo przy wyborze optymalnej formy opodatkowania dla podejmowanego przez Klienta przedsięwzięcia.

Do najważniejszych czynności wykonywanych przez firmę ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL w ramach usług doradztwa podatkowego i gospodarczego należą między innymi: zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja przedsiębiorstw lub jednoosobowych działalności gospodarczych; udział jak i doradztwo w negocjacjach i rozmowach handlowych dotyczących obrotu nieruchomościami, transakcji kupna, sprzedaży, połączeń przedsiębiorstw, a także pozyskujących finansowanie bądź restrukturyzację zadłużenia; rejestracja firm w różnych systemach podatkowych; przygotowywanie i analiza umów gospodarczych, handlowych; sporządzanie biznesplanów; przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, rozliczanie projektów unijnych; ocena ryzyka przy zawieraniu kontraktów; opracowywanie prognoz finansowych; zarządzanie procesem inwestycyjnym; przygotowywanie raportów, ocen, analiz dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych; doradztwo gospodarcze dla inwestorów zagranicznych w uruchomieniu działalności gospodarczej w Polsce; analiza opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi statystycznych i finansowych; opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych; opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, obiegów dokumentów; przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, wspólne przedsięwzięcia, fuzje; sporządzanie analiz finansowych i marketingowych; opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych; doradztwo w zakresie połączenia i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części; ocena zwrotu środków przy wdrożeniu przedsięwzięcia gospodarczego; tworzenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie dla optymalizacji kosztów; udzielanie porad w zakresie zorganizowania działalności gospodarczej. To nie wszystko, ponieważ jeśli oczekiwania Klienta nie znajdują się w powyższym katalogu, też zapewne będziemy mogli pomóc. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Usługi firmy ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL są nakierowane na maksymalizację wartości biznesu naszych Klientów.

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL to sprawdzony partner dla Ciebie i Twojej firmy.