nm10

Optymalizacja podatkowa

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL udziela kompleksowej konsultacji w zakresie takich działań, jak: rejestracja kont zagranicznych czy rejestracja spółek zagranicznych, zarządzanie oraz planowanie podatkowe i korporacyjne w krajach Unii Europejskiej oraz regionach offshore. Przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki wykorzystując możliwości jakie dają przepisy podatkowe. Zapewniamy pełną, profesjonalną obsługę administracyjną, księgową i finansową. Na życzenie klienta sporządzamy sprawozdanie zarządu w krajach rejestracji spółki, organizację posiedzeń zarządu, udziałowców, biura, sekretariatu itp. Pomagamy w dokonaniu rejestracji i obsłudze podatku VAT za granicą. Oferujemy pomoc w otwarciu rachunków bankowych bieżących oraz inwestowanie wolnymi środkami finansowymi w renomowanych bankach świata. Celem tych działań jest optymalizacja podatkowa, która pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a co za tym idzie prowadzi do poprawy wyniku finansowego firmy.

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL pomoże w opracowaniu odpowiedniej analizy oraz stworzeniu na jej podstawie strategii podatkowej, która pozwoli w legalny sposób minimalizować obciążenia na rzecz fiskusa. Dla naszej firmy w oczywistym interesie podatkowym klienta ważne jest też minimalizowanie ryzyka związanego z zastosowaniem określonych rozwiązań. W tym względzie należy weryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowe, orzecznictwo sądów administracyjnych (zarówno WSA jak i NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego.