nm10

WYWIAD I KONTRWYWIAD GOSPODARCZY

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL proponuje nowe spojrzenie na możliwości świadczenia usług w zakresie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Wywiad na usługach prywatnych podmiotów gospodarczych to swoista rewolucja w dotychczasowym, tradycyjnym pojmowaniu i wykorzystaniu wywiadu i kontrwywiadu od wieków nierozerwalnie związanych z instytucją państwa, pełniących wobec niej rolę służebną, która sprowadzała się do zdobywania tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw. W połowie XX wieku, w okresie wychodzenia gospodarki z epoki industrialnej i wkraczania w erę informacji i wiedzy, dotychczasowe wyobrażenie o wywiadzie i kontrwywiadzie gospodarczym zaczęło ulegać przewartościowaniu i ten proces trwa nieustannie do dziś. Przede wszystkim informacja jako główny atrybut, ale także strategiczne „paliwo” gospodarki opartej na wiedzy, stały się towarem i zaczęły podlegać tym samym prawom, co inne towary i usługi, czyli przede wszystkim prawu popytu i podaży, regułom kształtowania cen oraz wszystkim innym prawom ekonomicznym i zasadom konkurencji rynkowej. Naturalną konsekwencją tego faktu stał się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wiarygodną, wartościową i szybko pozyskiwaną informację o konkurencie i otoczeniu konkurencyjnym, która umożliwiałaby podmiotom gospodarczym zdobycie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Wywiad i kontrwywiad biznesowy uznawany jest za „dziecko” marketingu, które w drodze ewolucji usamodzielniło się, przejmując szereg metod i technik wywiadu instytucjonalnego oraz marketingową wrażliwość „wsłuchiwania się w rynek” i zrozumienie makrootoczenia ekonomicznego. Wywiad i kontrwywiad biznesowy swoje „wybicie na samodzielność” i przekształcenie w odrębne narzędzie zarządzania niewątpliwie zawdzięcza procesom globalizacji społeczno-ekonomicznej. Przetwarzanie informacji w wiedzę i informację wywiadowczą stało się obecnie kluczowym narzędziem zarządzania, zwłaszcza w nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstwach wytyczających kierunki rozwoju.

Wiele osób zamożnych oraz przedsiębiorstw dostrzega potrzebę, wręcz konieczność, stawienia czoła rywalom, ale nie wypracowało jeszcze atrakcyjnej strategii konkurencji. Występuje również grupa osób zamożnych i przedsiębiorstw, w której istnieje silne przekonanie o użyteczności wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, ale nie ma doświadczeń ani procedur, które ułatwiłyby wprzęgnięcie działań wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w proces formułowania i budowy strategii konkurencji.

Jeśli chcesz dołączyć do grona Klientów korzystających z dobrodziejstwa zastosowania wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL zaprasza do kontaktu. W tym obszarze preferowane są indywidualne konsultacje oraz mocno wyszukane rozwiązania poprzedzone wnikliwą analizą oczekiwań.

Czekamy na Ciebie, techniki współczesnego wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego stały się elementem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez firmy i pomogą osiągnąć Twojej firmie lub Twoim biznesom oczekiwaną pozycję.