nm10

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE FIRMAMI ORAZ BIZNESAMI

Prowadzenie biznesu i zarządzanie połączone z administrowaniem nim to cenna umiejętność korzystania z kompetencji innych specjalistów i firm.
Wraz ze wzrostem zamożności osoby czy też rozwojem i bogaceniem się przedsiębiorstwa wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów właściwie i efektywnie wspierających ten rozwój, przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka działalności – szczególnie istotnym w zakresie prawa i finansów, a także prawidłowego postrzegania pozycyjnego firmy czy też zamożnej osoby.

Decydując się na współpracę z firmą ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL dającą kompleksowe wsparcie księgowo-prawno-doradcze, zapewniają sobie Państwo efekt synergii działający na Waszą korzyść. Wynika to z licznych powiązań obszarów doradztwa i analiz zawierających się przede wszystkim w zakresie prawa, podatków, księgowości, finansów przedsiębiorstw, audytu, copywritingu, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL świadczy usługi analityczno-doradcze w każdym obszarze działalności gospodarczej firmy oraz oferuje wsparcie we wszystkich sprawach dla osób zamożnych. Zawiera się w tym między innymi bieżące zarządzanie sprawami; realizacja strategii rozwoju; racjonalne gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym wraz z należytym zapewnieniem ochrony tego majątku; zapewnienie wzrostu konkurencyjności i wydajności poprzez właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi oraz racjonalizację kosztów własnych, a także optymalne wykorzystanie możliwości jej działania; sprawowanie ścisłego nadzoru nad prawidłową realizacją pozyskiwanych zleceń; terminowe wykonywanie zobowiązań powstałych także przed objęciem zarządu; opracowywanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.