nm10

Zarządzanie jakością

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL zajmuje się wszelkimi działaniami związanymi z systemami zarządzania. Wdrażanie Systemów Zarządzania według międzynarodowych, krajowych i branżowych standardów stanowi istotny obszar naszego działania. Oferowane usługi są skierowane do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, praktycznie ze wszystkich branż, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, publicznych i niepublicznych jednostek medycznych jak również do organizacji pozarządowych. Dobry system zarządzania musi zawierać wyraźne przełożenie misji, strategii, polityki i celów działania organizacji na poziomy procesów, komórek organizacyjnych, aż do stanowiska pracy włącznie, zachowując przy tym zasadę, że im niższe poziomy tym cele powinny być coraz bardziej skonkretyzowane i szczegółowo opisane, bo na tych właśnie poziomach odbywa się przede wszystkim rzeczywista realizacja celów całej organizacji. Wynika stąd oczywisty wniosek, że efektywność i skuteczność systemu zarządzania – bazującego na zarządzaniu procesami realizowanymi w organizacji – będą tym większe im bardziej trafnie zostaną określone strategia, polityka i cele organizacji, bowiem cele na niższych poziomach są już tylko ich prostą konsekwencją, a więc błędy popełnione przy określaniu polityki i celów na poziomie organizacji mogą tylko przekładać się na poziom procesów i to w postaci zwielokrotnionej.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o uznane standardy pozwala organizacjom na osiągnięcie wielu korzyści w zakresie skutecznego przebiegu wewnętrznych procesów. Aby rozpocząć wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością należy przeprowadzić analizę strategii przedsiębiorstwa, będącej warunkiem koniecznym do określenia przyszłego kształtu systemu oraz zasad jego funkcjonowania. Normy ISO nie narzucają sposobu działania przedsiębiorstwa, ale pokazują co powinien zawierać System Zarządzania Jakością. Metoda w jaki zostanie to przełożone w firmie na jej strategię działania zależy tylko od przedsiębiorstwa.